Arquitectura

ENCARREGAR I CONSTRUIR UN EDIFICI   Abans d’iniciar qualsevol construcció nova o la reforma i ampliació d’un edifici existent, és necessari disposar d’un projecte. Aquest document és imprescindible no només per a l’obtenció de la llicència municipal sinó també per poder executar l’obra. El projecte, d’acord amb la Llei...