Llei habitatge Pollença

Llei habitatge Pollença

Pollença no aplicarà el decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge per preservar els elements històrics, paisatgístics i comercials del municipi. En la darrera sessió plenària s’ha acordat la suspensió de les quatre disposicions addicionals de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears