Author: Gabriel

ENCARREGAR I CONSTRUIR UN EDIFICI   Abans d’iniciar qualsevol construcció nova o la reforma i ampliació d’un edifici existent, és necessari disposar d’un projecte. Aquest document és imprescindible no només per a l’obtenció de la llicència municipal sinó també per poder executar l’obra. El projecte, d’acord amb la Llei...

El papel del director de la ejecución de la obra   En una obra intervienen numerosos factores y elementos que requieren un control preciso para garantizar que todo se desarrolle según lo previsto. Por ello, resulta imprescindible contar con una figura responsable de dirigir y supervisar el...

Llei habitatge Pollença Pollença no aplicarà el decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge per preservar els elements històrics, paisatgístics i comercials del municipi. En la darrera sessió plenària s’ha acordat la suspensió de les quatre disposicions addicionals de la Llei...